Publications


Impact of Biochar Application Into the Soil on Environmental Radioactivity, Szewczak, K., Jednoróg, S., Wołoszczuk, K, Szlązak, R., Podgórska, Z., Rafalska-Przysucha, A., Gluba, Ł., Łukowski M., Journal of Environmental Quality, 2019

Evaluation of Soil Moisture Variability in Poland from SMOS Satellite Observations, Usowicz B., Lipiec J., Łukowski M., Remote Sensing, 2019. DOI: 10.3390/rs11111280

Spatio-Temporal Mapping of L-Band Microwave Emission on a Heterogeneous Area with ELBARA III Passive Radiometer, Gluba Ł., Łukowski M., Szlązak R., Sagan J., Szewczak K., Łoś H., Rafalska-Przysucha A., Usowicz B., Sensors, 2019. DOI: 10.3390/s19163447

Biochar efficiency in copper removal from Haplic soils, Tomczyk A., Boguta P., Sokołowska Z., International Journal of Environmental Science and Technology, 2019, DOI: https://doi.org/10.1007/s13762-019-02227-4

Biochar – Potential tool to combat climate change and drought, Bis Z., Kobyłecki R., Ścisłowska M., Zarzycki R., Ecohydrology & Hydrobiology, 2018. DOI: 10.1016/j.ecohyd.2018.11.005